Plyn
Postup pro snížení nákladů 

Naše práce . . .

Naše společnost garantuje všem zákazníkům snížení nákladů na dodávku plynu formou změny dodavatele, nebo optimalizací odběru u Vašeho stávajícího.
Odpovědně, bez poplatků a především bez rizika sankce, neboť cílíme na Vaší spokojenost a dlouhodobou spolupráci.
Optimalizací odběrů dosahujeme u našich zákazníků snížení nákladů na energie až o 40%.
- Snižujeme cenu za dodávky (MWh, KWh nebo m3)
- Snižujeme náklady na režijní měsíční platby. (pevná cena za měsíc, kapacitní složka ceny)
Distribuční poplatky reguluje stát plošně, vyhlášením  ERU (Energetický regulační úřad) , vždy k 1. 1. Nového roku.

1. Jak na to . . . 

Připravte si vyúčtování za dodávky plynu u současného dodavatele. (Vlastníte-li více odběrných míst, zkompletujte všechny!) V části "dodávka plynu" nebo "cena za odebraný zemní plyn" naleznete naleznete Vaší cenu za jednotku (Kč/MWh nebo Kč/KWh). Příkladem průměrné ceny může být rozmezí cca 900,- - 965,-Kč/MWh. U některých dodavatelů, nezřídka přesahuje částku 1000,-!!!
"Siamským dvojčetem" ceny za dodávku, bývá často i položka "stálý měsíční plat", či "kapacitní složka ceny". 
Dvě výše jmenované položky, ve Vašem vyúčtování, nás zajímají nejvíce, neboť z nich pro Vás vytvoříme úspory.
Ostatní položky jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem. 

2. Smlouva

V současné chvíli by jste měli mít u sebe platnou smlouvu na dodávky plynu se stávajícím dodavatelem. Většina smluv bývá na dobu určitou s automatickou prolongací.
Z Vaší smlouvy zjistíme, zda úvazek je účinný dnem zahájením dodávek, nebo dnem podpisu. 
Jedná se o nejdůležitější údaj ve smlouvě a proto ho ověřujeme. (Tento bod je pro Vás klíčový, abychom zajistili optimalizaci Vaší smlouvy bez sankcí).


3. Důležité . . .

Jakékoliv další  informace, vztahující se k Vašim odběrným místům nebo osobě, které mohou mít závažný vliv na průběh optimalizace Vašeho odběrného místa: Nejste majitelem nemovitosti ? Prodáváte dům ? Hrozí Vám exekuce ? Řeší za Vás energie rodinný příslušníci ? Máte problém s větším množstvím souběžně podepsaných smluv ? Naletěli jste planým slibům cizího prodejce ?
V takových situacích nás kontaktujte.

4. Jsme tu pro Vás . . .

Vyplňte kontaktní formulář a nezávazně se zeptejte, jakou cenu můžete od nás dostat.

Po odeslání formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.,v platném znění. 

Přepočet plynu

Ceny zemního plynu jsou stanoveny za energetické jednotky [kWh]. Od roku 2001 se v České republice v plynárenství používají energetické jednotky (kWh nebo MWh) místo jednotek objemových (m³), protože přesněji vyjadřují energii, kterou zákazník z plynu získá.

Pro orientační přepočet lze uvažovat 1 m3 = 10,55 kWh.

Přepočet naměřeného objemu plynu (m3) na energetické jednotky (kWh) je upraven ve vyhlášce č. 108/2011 Sb. - Příloha č. 1. Ze vzorce zde uvedeného vyplývá, že kWh účtované dodavatelem závisí na následujících hodnotách:

  • objemu plynu naměřeném plynoměrem v m3
  • objemovém koeficientu, který zohledňuje tlak a teplotu
  • spalném teple, které odráží složení a kvalitu plynu

Pro přesný přepočet slouží tento výpočet.

NAMĚŘENÝ OBJEM PLYNU

Pokud má zákazník pochybnosti o správnosti údajů měření, má právo nechat měřidlo přezkoušet. V případě, že se prokáže chyba měřidla, hradí náklady na přezkoušení distributor. V opačném případě nese náklady na přezkoušení měřidla zákazník. Cena základního přezkoušení měřidla se obvykle pohybuje okolo 1 000 Kč až 3 500 Kč.

OBJEMOVÝ KOEFICIENT

Když si tedy shrneme faktory, které mají vliv na individualitu hodnoty objemového koeficientu pro konkrétní odběrné místo, bude to atmosferický tlak v odběrném místě zákazníka a s ním související nadmořská výška, dále pak teplota plynu v [K] před plynoměrem a s ní související umístění plynoměru v budově nebo venku. Zákazník tedy nemá možnost svým charakterem odběru ani výší spotřeby ovlivnit hodnotu objemového koeficientu na své faktuře.
Jednou z příčin změny výše objemového koeficientu uváděného na faktuře zákazníka může být výměna plynoměru. V rámci modernizace jsou vybraná odběrná místa nově osazována plynoměry s teplotní kompenzací. S touto změnou je nutně spojená i změna hodnoty objemového koeficientu, protože objemový koeficient pak zohledňuje pouze rozdíly spojené s tlakem.