Připojení plynoměru od A po Z
Ve spolupráci se společností TERMGAS

Nemáte plynoměr, ale v nemovitosti kdysi byl?

Připojení plynoměru zajistíme za Vás na základě podepsané smlouvy. Připojení je zpravidla do 10-ti pracovních dnů. Zajistíme distribuci a přepis na Vás. 
Požadované dokumenty:

- Kupní smlouva
- Nájemní smlouva
- Úmrtní list
- Darovací smlouva


Ke všem úkonům spojených s připojením plynoměru, je nutné mít revizní zprávu a tlakové zkoušky.