Převod měřidla

Přepis odběrného místa

Po zahájení dodávek plynu plynoměr u distributora přepíšeme na naší obchodní společnost a tím ho získáme do správy, připojíme jej k našim dalším spravovaným plynoměrům.

Díky přepisu plynoměru na naší společnost docilujeme kumulace odběratelů a tím pádem máme větší vyjednávací sílu při nákupu plynu.

Správa měřidla po celou dobu trvání smlouvy je zcela zdarma

Rizika

Dodávky plynu probíhají v souladu s Energetickým zákonem a naše společnost je držitelem licence na obchod s plynem. Nehrozí tedy zde žádné riziko!

Setkali jsem se s reakcí, kdy "energešmejdi" tvrdí, že za to zákazník platí nekřesťanské peníze nebo, že si se zákazníkem pak můžeme dělat co chceme. Odpojit, ukrást, jít k němu bydlet nebo dokonce přepsat si jeho nemovitost na sebe. Není tomu tak.

Ukončení smlouvy

K přepisu zpět na Vás dojde automaticky, k prvnímu dni zahájení dodávek od nového dodavatele. Jedná se o administrativní úkon, který se provádí vždy, když se mění dodavatel. Nový dodavatel na základě plné moci, požádá distributora o tzv. Smlouvu o připojení k distribuční soustavě k datu zahájení dodávek již Vaším jménem.


Obchodní partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat dodávky plynu:

Copyright © 2020 - 2024 Brodská plynárenská s.r.o., All rights reserved
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.