Změna dodavatele plynu

Jde změnit dodavatele? Vyplatí se to vůbec?

Dodavatele je možné změnit a zadarmo, protože trh s elektrickou energií a plynem je v České republice liberalizovaný a každý se může svobodně rozhodnout, od koho bude plyn nakupovat. Otázku, zda se to vyplatí, je možné zodpovědět až porovnáním nabídek jednotlivých dodavatelů vztažených k danému odběrnému místu.


ZMĚNA DODAVATELE

Změna dodavatele je jednoduchý proces, který však s sebou nese několik důležitých úkonů. Mezi nejdůležitější patří výpověď stávajícímu dodavateli, nahlášení změny u Operátora trhu s elektřinou a plynem (OTE a.s.) a uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Tyto úkony však provedeme za Vás na základě plné moci. Změna dodavatele proběhne kontinuálně bez přerušení dodávky plynu. Žádný dodavatel Vám nemůže přerušit dodávky, pokud zákazník řádně a včas platí za dodávky plynu a elektrické energie.


GARANCE

Našim novým i stávajícím zákazníkům zaručujeme nižší ceny zemního plynu oproti dominantním dodavatelům na příslušném distribučním území. Dlouhodobou strategií společnosti je být levnější než jsou dominantní dodavatelé a tak být přitažlivou alternativou pro spotřebitele, levnější ceny energie budeme tedy nabízet i v budoucnu.


PLATNOST A ÚČINNOST

Platnost a účinnost smlouvy jsou dvě rozdílné věci. Většina dodavatelů má platnost smlouvy od data podpisu s účinností od data zahájení dodávky. V praxi to vypadá tak, že když jste například podepsali smlouvu na 2 roky dne 1.2.2016 s datem zahájení dodávky 1.5.2016, smlouva Vám tedy končí 1.5.2018.


MŮŽETE SE SPOLEHNOUT?

Ano.

Přestože se pohybujeme na liberalizovaném trhu s elektrickou energií a plynem, tak obchodovat se silovou energií a plynem mohou pouze licencovaní obchodníci, což znamená, že musí splňovat náročná kritéria jako je například dodržování bezpečnostního standardu pro případ nouze v plynárenství nebo složení kauce pro případ úpadku společnosti.


ÚPADEK SPOLEČNOSTI

V případě úpadku jakéhokoliv dodavatele elektrické energie nebo plynu dává stát garanci v podobě tzv. Dodavatele poslední instance, který převezme zodpovědnost za dodávku zákazníkům zkrachovalého dodavatele. Nemusíte se tedy bát, že by Vám byla omezena, nebo dokonce přerušena dodávka elektrické energie nebo plynu.


DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE

Dodavatelem poslední instance je subjekt na trhu s elektřinou a plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a plyn zákazníkům za ceny stanovené ERÚ. Dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu nebo plyn. Ceny elektřiny a plynu, určené pro dodávku dodavatelem poslední instance, se stanovují na základě nabídek silové elektřiny a plynu ze strany výrobců a obchodníků, dostupných na trhu s elektřinou a plynem.


NA CO SI DÁVAT POZOR?

Pozor na nepravdivé, klamavé či zavádějící informace, popřípadě nátlak od Vašeho stávajícího dodavatele při odchodu k jinému dodavateli. Solidnost a profesionalita se mnohdy projeví i tím, že se Váš případný odchod nebude zbytečně komplikovat či zatěžovat.

Copyright © 2020 - 2024 Brodská plynárenská s.r.o., All rights reserved
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.